Områdechef.

 

                                             

  

                                                                                                           

  

 

Ny områdechef i område Oddervej 
Karen Marie Schytter er pr. 1. november ansat som områdechef i område Oddervej. Hun er 53 år, uddannet lærer og har en master i offentlig ledelse.

Karen Marie Schytter har en baggrund som skoleleder i Skive og Randers, inden hun i 2008 blev pædagogisk udviklingschef i Randers Kommune samt i 2012 afdelingsleder i Børn og Unge, Viborg Kommune.

I rollen som områdechef vil Karen Marie Schytter få en position som bindeled mellem det politiske niveau, direktions- og chefniveauet og Børn og Unges arbejdspladser i område Oddervej.

Hendes indsats vil tage afsæt i områdets udviklingsplan, ”Grænseløse muligheder og udfordringer for alle”, hvor fokus er på inklusion, mangfoldighed og høj faglighed. Selv fremhæver Karen Marie Schytter også folkeskolereformen og behovet for at sikre sammenhængskraften i børns liv fra 0-18 år som et klart fokuspunkt, når hun starter i sin nye funktion.

Hun nævner tre succeskriterier for at missionen lykkes. Nemlig målsætningerne om, at:

• Sikre at alle børn bliver så dygtige, de kan
• Betydning af social baggrund mindskes
• Tillid og trivsel i folkeskolen styrkes

I arbejdet betegner Karen Marie Schytter sig selv som en iværksætter med fokus på resultater, men også som en teamplayer, der ser frem til at arbejde i områdelederteamet. Fagligt har hun senest arbejdet med ny organisering af specialområdet, med en inklusionsstrategi for folkeskolerne i Randers og med rullende skolestart samt nyt design af kvalitetsrapporterne i Viborg Kommune.

  
 
 
 
Send et tip til en kollega
Til (e-mailadresse):
Besked (valgfri):
 
 
Synes godt om   1 synes godt om siden.
 
Din kommentar: